מכירת דלקים מסוגים שונים
 מכירת שמנים, חומרי סיכה ותוספים
 אספקת דלקים ושמנים לתחנות דלק ציבוריות